Tag: Pajak Hibah

Perlakuan Pajak Atas Perolehan Aset Tanah Dari Orang Tua

Sudah bukan hal baru, kalau semua orang tua berusaha atau bekerja mengumpulkan harta kekayaan untuk menjamin kehidupan keluarganya yang pada akhirnya akan diwariskan semua hartanya kepada anak – anak mereka.

Read More »